ПАРТНЬОРИ

SIEMENS

SIEMENS е водещ световен доставчик в областта на иновативни продукти, технологии и решения в сферата на индустрията, енергетиката, транспорта, здравеопазването и инфраструктурата. Продуктовата гама на SIEMENS предлага контролно-измервателни апаратури за температура, разход, ниво и налягане.

Mainstream

Mainsteream Measurements Ltd. E английска фирма производител на контролно-измервателна апаратура за измерване на скорост и дебит в открити канали и безнапорни течения. Продуктовата гама на Mainstream Measurements се отличава с висока производителност, надеждност и възможност за самонаблюдение.

Metasphere

Metasphere Ltd. е английска фирма с дългогодишен опит в предлагането на телеметрични и контролни решения. Продуктите им осигуряват дистанционен мониторинг на отдалечени активи и системи в реално време. Компактни и удобни решения на добри цени.

Pulsar

Pulsar Process Measurement е английска фирма производител на измервателна апаратура за следене на ниво и разход. Световен технологичен лидер в ултразвуковото измерване на ниво. Продуктовата гама е разработена така, че да предлага пълен набор от алтернативи, от единични измервателни инсталации до сложни многоточкови приложения с цифрови комуникации.