ВОК-2

null

Код: 1012 Категория:

Описание

Разходомер с широк диапазон на приложение. Използва се на открити канали без изградени на тях преливници или мерни улеи. Работи на принципите заложени в патент №60489, проследявайки градиента на водната повърхност.
Интерфейс – три броя импулсни или аналогови входове (един базов и два диференциални) и един Pt100, LON (Local Operating Network). Работи с всякакъв вид нивомерни сензори – ултразвукови или радарни. Захранване 11-35 V DC ( IEC 61131-2). Обхват на измерването 0,032 m3/sec до 220 m3/sec. Грешка при измерване на дебита до 3% за целия обхват. Грешка от нелинейност – 0,008%. Защита IP66.

Допълнителна информация

Партньор