ВОК-3

null

Код: 1013 Категория:

Описание

Ултразвуков разходомер с широко приложение. Прилага се да измерване на водно количество в открити канали през преливници и мерни улеи или статични водни обеми във водни басейни или резервоари. Използва се на входящи или изходящи канали на пречиствателни станции, циркулационни канали на ТЕЦ и АЕЦ, деривации, охладителни канали и всякакви други индустриални входящи или изходящи канали с постоянно сечение.
Може да бъде използван на всички стандартни мерни улеи или преливници (равоъгълен преливник със или без странична контракция, триъгълен преливник, преливник тип Чиполети, улей тип Паршал или Кафаги-Вентури) има пълна температурна компенсация, дълъг живот на сензорите, просто настройване при пускане, широк диапазон на измерване с висока разрешаваща способност, галванично разделени захранване, електронен модул и сензори, лесен за поддържане.
Входове два импулсни или токови, Pt100; Интерфейс – един токов 4-20 mA пасивен, релейни два, RS485 EIA/TIA. Степен на защита IP65.

Допълнителна информация

Партньор