Описание

Трансмитер за дебит с висока производителност. За използване като компонент на системи за измерване на дебит и скорост в открити канали и безнапорни течения. Без дисплей с един аналогов изход 4-20 mA за предаване на моментната стойност на дебита на водата в различни мерни единици. Грешка при измерване на скорост < 2%. Грешка при измерване на поток < 2% при скорост > 50 mm/s и ниво > 50 mm. Сериен RS 232 порт за пълно програмиране на уреда и снемане на данните.

Допълнителна информация

Партньор