Hydro Ranger Plus

null

Описание

Ултразвуков контролер за управление на сондажни кладенци и резервоарни помпени системи, диференциално наблюдение на водно ниво и поток в открити канали, използвайки алгоритми пестящи енергия. Може да бъде персонализиран така, че да отговаря на конкретни нужди – от измерване на дебита в тесен улей до изчисляване обема в съд за съхранение на железен хлорид.

Допълнителна информация

Партньор