LR460

null

Описание

Радарни импулсни нивомери с много широко приложение за измерване на течности или насипни материали. Стабилна работа при условия на много висока запрашеност в силози. Работа при температура до 200oC. Осигуряват постоянен мониторинг на ниво или разстояние до повърхност. Обхват от 0,3 m до 100 m. Функция за самопочистване. Антена фуниеобразна. Точност на измерването ±0,25% от целия обхват. Захранване 24 V DC. Честотен обхват 24 GHz. Интерфейси HART, 4-20 mA (четирипроводен) или Profibus PA. Степен на защита IP67.

Допълнителна информация

Партньор