Описание

Магнитно-индуктивен разходомер на батерии или централно захранване. Специално проектиран за самостоятелна работа. Подходящ не само за стандартно измерване, но и измерване на приходи. Намира приложение и в напоителните системи.
Диаметри от 24 mm до 1200 mm. Точност на измерването ±0,4% от целия обхват на измерването. Захранване централно или на батерии (до 6 години). Интерфейси 2 импулсни изхода или MODBUS RTU. Степен на защита IP68.

Допълнителна информация

Партньор