Описание

Мейнстрийм комуникатор работи на компютърни платформи под Windows 2000, XP, Vista и Windows 7.
Комуникацията между компютъра и дебитомера е чрез сериен или USB порт.
Софтуерът Mainstream Communicator осигурява функции за конфигуриране на дебитомера, в съответствие с изискванията на измервателният участък, за тестване на дебитомера и свързаното с него оборудване, за извличане на диагностична информация за разходомера, за да видите данните за измерване на потока в реално време и за извличане на записани данни.

Допълнителна информация

Партньор