Master Control

null

Код: 1041 Категория:

Описание

Това е напълно интегриран софтуерен продукт за SCADA системи от типа клиент/сървър
ориентирани към телеметрични услуги. Основните функционалности са: висока надеждност;
графичен генератор; богати телеметрични функции, като управление на аларми, събития,тенденции, конфигурация, профили и пр.; изключителна скалируемост; приложими
както за единични системи, така и за едни от най-големите, съдържащи 12000 RTU, 400000 точки, 30000 !!! и 1000 потребителя; гъвкави комуникационни възможности; достъп до историята на събитията, както и уеб достъп; широка гама интерфейси към бизнес системи.
Master Control е проектиран с множество възможности за постигане на висока надеждност дори над 99,99%.

Допълнителна информация

Партньор