Описание

Безконтактен, микровълнов скоростен сензор за безнапорни течения и открити канали. Компактен с лека конструкция. Лесен за монтаж. Не се нуждае от поддръжка. Работи както самостоятелно, така и в комбинация с контролери FlowCERT и сензори на ниво от серията dB. Метод на измерване – скорост х площ.Обхват от 0,2 m/s до 6 m/s. Точност 0,5% или 0,03 m, което е по-голямо. Захранване 10-28 V DC. Комуникация RS485 и ModbusRTU. Програмируем по RS485. Степен на защита IP68. Сертификати ATEX.

Допълнителна информация

Партньор