MultiRanger – MultiRanger100, MultiRanger200

null

Описание

Mногофункционален ултразвуков контролер с малък или среден обхват за водно ниво в един или много резевоара с приложение в различни индустрии. Mоже да се използва при различни материали, включително мазут, битови отпадъци, киселини, дървесни отпадъци или материали с високи ъгли на насипване. Предлага истински двуточков мониторинг, цифрова комуникация с вграден Modbus® RTU през RS-485, както и съвместимост със SIMATIC PDM, което позволява конфигуриране и настройка през компютър. MultiRanger предлага Sonic Intelligence® усъвършенстван софтуер за обработка на ехо сигнала за повишена надеждност на измерването. MultiRanger 100 предлага евтино проследяване на ниво и аларми, както и включване / изключване и редуване управлението на помпи. MultiRanger 200 наблюдава водния потока в открити канали и разполага с по-модерни алармени релета и функции за управление на помпи, както и изчисление на обем.

Допълнителна информация

Партньор