Описание

Преносим разходомер. Идеален за кратковременни измервания и разширени изследвания на терен, висококачествена работа и конкурентна цена. Проектиран за работа при екстремни условия, усилен корпус, напълно потопяем и корозоустройчив. грешка при измерване на скорост < 2%. Грешка при измерване на поток < 2% при скорост > 50mm/s и ниво > 50 mm. Сериен RS 232 порт за пълно програмиране на уреда и снемане на данните. Степен на защита IP68. Mainstream Communicator.
Този програмен продукт работи на компютърни платформи под Windows 2000, XP, Vista иWindows 7 и осъществява комуникацията между компютъра и дебитомера чрез сериенили USB порт. Осигурява функции за конфигурирането му, в съответствие с изискваниятана измервателният участък, за тестването му и свързаното с него оборудване, заизвличане на диагностична информация и за дасе видят данните от измерване на потокав реално време и извличане на записани данни. Възможност за експорт във формат ExcelCSV

Допълнителна информация

Партньор