Описание

Стационарен разходомер с разширени функции. Характеризира се с висока производителност и допълнителни функции. За самостоятелно използване. Предназначен е за измерване на дебит и скорост в открити канали и безнапорни течения. Снабден с дисплей, три аналогови изхода 4-20 mA, два релейни/импулсни изхода. Грешка при измерване на скорост < 2%; при измерване на поток < 2% при скорост > 50 mm/s и ниво > 50mm.Сериен RS 232 порт за пълно програмиране на уреда и снемане на данните.

Допълнителна информация

Партньор