PULSAR Imp+, Imp Lite, Imp+ I.S.

null

Описание

Серия ултразвукови нивомери за безконтактно измерване ниво на течности и суспензии с вграден дисплей. Прилагат се навсякъде, където е необходимо визуализиране на ниво или управление на процеси. Обхват от 3 m, 6 m и 10 m. Точност на измерването 0,25% от обхвата или 6 mm, което е по-голямо. Двупроводни или три проводни версия на свързване с вградена температурна компенсация. Захранване 24 V DC. Токов 4-20 mA, или напреженов 0-10 V изход. При двупроводната схема има и RS232 (RJ11 порт) връзка за препрограмиране. Степен на защита IP67. Imp+ I.S. притежава и ATEX EEx ia IIC T4 and IECEx сертификати.

Допълнителна информация

Партньор