Описание

Трансмитер за скорост с висока производителност. За използване както компонент на системи за измерване на дебит и скорост в открити канали и безнапорни течения.
Без дисплей с един аналогов изход 4-20 mA за предаване на моментната стойност на скоростта на водата в различни мерни единици. Грешка при измерване на скорост < 2%.Сериен RS 232 порт за пълно програмиране на уреда и снемане на данните.

Допълнителна информация

Партньор