СЕРТИФИКАТИ

Сертификати:

  • „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015.
  • Разходомера за открит канали „ВОК-2“ е награден със златен медал на 57-ми Международен технически панаир – Пловдив.
  • ВОК-2 използва за измерване на водни количества уникален, патентован метод.