АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ

Измерване на ниво, разход и налягане на води

ПОВЕЧЕ ЗА АКВА-90
ИНЖЕНЕРИНГ

26 години в разрешаването на водни проблеми

АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД е фирма, чиито специалисти са експерти в областта на измерване на води – ниво, разход и налягане. Ние притежаваме патент върху уникален принцип за измерване на разход – „Метод за определяне на водното количество в открити канали“.

Създадена през 2003 година, АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД е приемник на АКВА-90 ООД, основано през 1990 г. Притежаваме дългогодишен опит в разрешаването на водни проблеми.

Нашите дейности

 • Научни изследвания и проучвания
 • Изследователска дейност за практическо приложение
 • Инженеринг на завършени индустриални информационни системи
 • Изграждане на индустриални системи за мониторинг – SCADA
 • Производство на ултразвукови нивомери и разходомери
 • Консултиране и обучение в областта на водните проблеми

Предлагани продукти

Собствено производство

 • Разходомери и ултразвукови разходомери с широко приложение.
 • Прилагат се да измерване на водно количество в открити канали.

ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОД

 • Апаратура за измерване на разход за напорни тръбопроводи
 • Апаратура за измерване на разход за безнапорни течения

ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО

 • Ултразвукови нивомери
 • Радарни нивомери

Ние прилагаме най-високите стандарти за осигуряване на качествена услуга.

Имаме решение и за Вашия проблем.