ПРОДУКТИ

Собствено производство

 • Разходомери и ултразвукови разходомери с широко приложение.
 • Прилагат се да измерване на водно количество в открити канали.

ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОД

 • Апаратура за измерване на разход за напорни тръбопроводи
 • Апаратура за измерване на разход за безнапорни течения

ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО

 • Ултразвукови нивомери
 • Радарни нивомери

ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ

 • SITRANS P200, P210, P220
 • SITRANS P300
 • и други

ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

 • Трансмитери TH100
 • Трансмитери TH200
 • и други

ТЕЛЕМЕТРИЯ И SCADA

 • Логер Point Green
 • Логер Point Orange
 • и други

Виж нашата брошура