УСЛУГИ

Основните дейности на “АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ” ООД са:

  • Научни изследвания и проучвания;
  • Изследователска дейност за практическо приложение;
  • Проектиране/разработване и пълен инженеринг на завършени индустриални информационни системи;
  • Изграждане на индустриални системи за мониторинг – SCADA;
  • Производство на ултразвукови нивомери и разходомери;
  • Консултиране и обучение в областта на водните проблеми;
  • Внос, търговия и поддръжка на контролно-измервателна апаратура;
  • Инсталиране на измервателна апаратура в индустриална и сградна инфраструктура