Българска млечна компания, Хасково

Българска млечна компания, Хасково

Българска млечна компания, Хасково Доставка и монтаж на пробовземно устройство „Хах Ланге“. Доставка и монтаж на мерен улей тип „Паршал“ и разходомер за безнапорно измерване на водно количество. Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на...
Холцим

Холцим

Холцим Измерване на разход на отпадна вода в бетонов безнапорен колектор. Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...
ВЕЦ Кунино

ВЕЦ Кунино

ВЕЦ Кунино Доставка и монтаж на разходомер Mainstream за измерване на водно количество в безнапорни канали. Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...
Измерване на разход ПСОВ Димитровград

Измерване на разход ПСОВ Димитровград

Измерване на разход ПСОВ Измерване на воден дебит в ПСОВ Димитровград Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...
Улей тип „Паршал“

Улей тип „Паршал“

Улей тип „Паршал“ Изработка на улей тип „Паршал“ за полагане в открит канал, в конфигурация с разходомер ВОК-3 (собствено производство). Производство на измерителни улеи тип Паршал и Кафаги- Вентури от стомана въглеродна или специална корозоустойчива. Разработени са...