ПСОВ Димитровград

ПСОВ Димитровград

ПСОВ Димитровград Монтаж на магнито индуктивен разходомер MAG 5100 в пречиствателна станция за отпадни води. Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...
Раковски

Раковски

Раковски Доставка и монтаж на ултразвуков разходомер тип Clamp On с неинвазивна технология на монтаж на напорен тръбопровод. Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...
Шабла

Шабла

Шабла Доставка и монтаж под налягане на ултразвуков разходомер SONOKIT, за напорен тръбопровод. Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...
Язовир Стамболийски

Язовир Стамболийски

Язовир Стамболийски Доставка и монтаж на ултразвуков разходомер SONOKIT на напорен тръбопровод с диаметър 3000мм Галерия ПроектиНапорни измервания Безнапорни измервания Измерване на водно ниво в големи открити...